Els més necessitats

El lloc més necessitat del món es Àfrica .