Els països més necessitats del món

Al món hi ha bastants països necessitats on no tenen recursos d’alimentació aquests són els països més necessitats: del nord d’Àfrica, d’Àmerica latina, d’Àsia de l’est.